Jäsenkirje

22.3.2024

Hyvä ammattiosaston jäsen,

Hyvinvointialueiden muodostuminen on muuttanut paljon meidän tehyläisten työkenttää. Kunnat ovat myös uudenlaisessa tilanteessa, kun sote-palvelut ovat olleet vuoden pois kuntien vastuulta ja hyvinvointialue tekee erilaisia toimia yhdistymisen jälkeen toimintansa organisoimiseksi. Tämä työnantajamuutos on saanut aikaan tarpeen tarkastella myös paikallista neuvottelutoimintaa ja jäsenten edunvalvontaa. Luottamusmiehet saimme valittua viime syksynä tehtäviin ja nyt olemme selkeyttämässä ammattiosaston toimintaa Tehyn linjausten mukaisesti. Tarkoituksena on yhdistää voimavaramme, että voimme jatkaa yhdessä paikallista edunvalvontaa jäsentemme eteen niin hyvinvointialueella kuin alueen kunnissa. Olemme päätyneet esittämään ammattiosaston kevätkokouksille, että Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ammattiosasto tekee sääntömuutoksen, jolla se muuttuu Tehyn Pirhan ammattiosasto ry:ksi, jonka toiminta-alueeseen kuuluu Pirkanmaan hyvinvointialueen toimipisteet. Vastaavasti Tehyn Tampereen kaupungin ammattiosasto tekee sääntömuutoksen, jolla se muuttuu Tehyn Pirkanmaan kunta-alan ammattiosasto ry:ksi ja sen toiminta-alueena ovat Pirkanmaan alueen kuntien toimipisteet. Muut Pirkanmaan alueella toimivat julkisen sektorin ammattiosastot puolestaan esittävät ammattiosaston purkautumista ja jäsenten siirtämistä Tehyn Pirhan tai Tehyn Pirkanmaan kunta-alan ammattiosaston jäseneksi. Mikäli ammattiosaston jäsenen työpaikka on joku muu kuin Pirkanmaan hyvinvointialue tai alueella toimiva kunta, siirretään jäsenyys Tehyn jäsenrekisterin toimesta sellaiseen ammattiosastoon, joka toimii kyseisen työpaikan alueella. Tämä on jäsenten edunvalvonnan kannalta järkevää ja perusteltua. Ammattiosastot tuovat nämä suunnitellut muutokset päätettäväksi ammattiosastojen sääntömääräisiin kevätkokouksiin tai ylimääräiseen kokoukseen. Kokouksessa kerrotaan tarkemmin ammattiosaston yhdistämiseen liittyvästä valmistelusta ennen päätöksentekoa. Ammattiosastosi lähettää vielä kokoukseen erillisen kutsun. Tällä muutoksella haluamme parantaa jäsenten paikallista edunvalvontaa ja selkeyttää neuvottelutoimintaa niin hyvinvointialueella kuin kuntasektorilla. Jäsenille suunnattua toiminnan organisointia olemme jo miettineet yhdessä, että jäsentoiminta saadaan järjestettyä jatkossakin eri puolilla ammattiosastoa. Luottamusmiehet auttavat työpaikoilla jäseniä entiseen tapaan. Ammattiosastot käynnistävät hallitusvaalin syksyllä heti muutoksen toteutettua, joten sinulla on mahdollisuus päästä mukaan tekemään yhdessä tehyläistä paikallista toimintaa! On tärkeää saada hallitukseen edustus eri puolilta Pirkanmaata!

 

 

 

 

 

Jäsenille lähetetään jäsenkirjeitä sähköposilla siihen osoitteeseen jonka olet tallentanut omille sivuillesi.

 

Ammattiosastot keskittävät yleistä ja yhteistä tiedottamista Pirhassa ao 366:n sivuille osoitteeseen https://ao366.tehy.fi/pirha

 

 

 

3.10.2022 Sopimusratkaisu on syntynyt, kaikki työtaistelutoimet on lopetettu.

 

__________________________________________________

 

 

Tehy ja SuPer ovat julistaneet ylityö- ja vuoronvaihtokiellon koko kunta-alalle keskiviikosta 20.4.2022 klo 6.00 alkaen toistaiseksi! 

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkia kuntasektorilla työskenteleviä SOTE-sopimuksen ja KVTES:n piirissä olevia työsuhteisia jäseniä. Vain virkasuhteiset jäsenet ovat rajattu tämän työtaistelun ulkopuolelle.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana tehdään pelkästään työvuoroluetteloon merkityt työvuorot. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana Tehyn jäsen ei vaihda työvuoroa edes perustellusta syystä. 

Tarvittaessa työnantaja määrää yksipuolisesti työntekijän ylitöihin.

Työnantaja ei voi yksipuolisesti muuttaa työvuoroluetteloa enää sen jälkeen, kun työntekijä on saapunut työvuoroon tai kun työvuoro on alkanut. Näin ollen työvuoroluettelon muutosta ei voida tehdä, jos se koskee työvuoron pidentämistä tai lyhentämistä työvuoroon saapumisen tai sen alkamisen jälkeen.

 

______________________________________

 

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto

Neuvottelujen vauhdittamiseksi Tehy ja SuPer ovat julistaneet ylityö- ja vuoronvaihtokiellon koko kuntasektorille (KVTES ja SOTE-SOPIMUS).

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa pe 25.3.2022 klo 15:00 ja päättyy to 31.3.2022 klo 23:59.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana tehdään töitä normaalisti ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti, mutta ei tehdä ylitöitä eikä vaihdeta tai muuteta vuoroja. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana Tehyn jäsen ei vaihda työvuoroa edes perustellusta syystä. Työnantaja kantaa vastuun asiakas- ja potilasturvallisuudesta työtaistelutilanteessa. Jos työnantaja ilmoittaa tekevänsä yksipuolisen muutoksen työvuoroluetteloon, pyydä päätös työvuoroluettelon muuttamisesta kirjallisena (liitä kopio päätöksestä ammattiosaston ilmoitukseen). Muutettua listaa on noudatettava. Tee työvuoroluettelon muutoksista ja mahdollisesta ylityöstä ilmoitus ammattiosastolle. Työnantaja tekee arvion, milloin on kysymys perustellusta syystä. Työntekijä toimittaa ilmoituksen ammattiosastolle ( ao354@tehy.net  tai sisäisessä postissa; Terveyskeskus/avosairaanhoito/ Niina Kokkola). 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Jäsenkirje    1.3.2022

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on voimassa alkaen ti 1.3.2022 klo 15 ja päättyen ti 8.3.2022 klo 15. 

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana tehdään töitä normaalisti ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti, mutta ei tehdä ylitöitä eikä vaihdeta tai muuteta vuoroja. 

Tehyläisiä ei voida velvoittaa tekemään ylityötä suojelutyönä eikä myöskään velvoittaa vuoronvaihtoon suojelutyöperusteella. 

Keikkojen tekemistä ei suositella tukitoimien kohteena oleviin työpaikkoihin, koska se heikentää ylityö- ja vuoronvaihtokiellon vaikutusta.

Jos työnantaja ilmoittaa tekevänsä yksipuolisen muutoksen työvuoroluetteloon, pyydä päätös työvuoroluettelon muuttamisesta kirjallisena. Muutettua listaa on noudatettava. Tee työvuoroluettelon muutoksista ja mahdollisesta ylityöstä ilmoitus ammattiosastolle. Työnantaja tekee arvion, milloin on kysymys perustellusta syystä. Työntekijä toimittaa ilmoituksen ammattiosastolle ( ao354@tehy.net  tai sisäisessä postissa; Terveyskeskus/avosairaanhoito/ Niina Kokkola). 

Tarvittaessa työnantaja määrää yksipuolisesti työntekijän ylitöihin. Jos työnantaja vaatii allekirjoitusta, työntekijä voi allekirjoittaa kaavakkeen, että on ottanut määräyksen vastaan.

Työnantaja ei voi yksipuolisesti muuttaa työvuoroluetteloa enää sen jälkeen, kun työntekijä on saapunut työvuoroon tai kun työvuoro on alkanut. Näin ollen työvuoroluettelon muutosta ei voida tehdä, jos se koskee työvuoron pidentämistä tai lyhentämistä työvuoroon saapumisen tai sen alkamisen jälkeen.

Ennen ylityö- ja vuoronvaihtokiellon voimaan astumista työnantajan kanssa sovitut ylityöt ja vaihdetut vuorot tulee tehdä sopimuksen mukaisesti.

Vapaa-aikana ei tarvitse vastata työyhteydenottoihin (paitsi varallaolossa).

 

Tehyn sivuilta löytyy luotettavin ja ajantasaisin tieto neuvotteluista. 

 

Pääluottamusmies Anne Rikassaaren tavoittaa puhelimitse numerosta 040 335 6048

Puheenjohtaja Niina Kokkolan tavoittaa puhelimitse numerosta 0400 247 354

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jäsenkirje                                                                                                                                         30.12.2019

 

 

Uusi työaikalaki tulee voimaan 1.1.2020. Uuden lain mukaan työntekijälle on annettava jokaisen työvuoron alkamista seuraavan 24 tunnin aikana vähintään 11 tunnin keskeytymätön lepoaika. Työvuoroja suunniteltaessa on työvuorojen väliin jätettävä siis vähintään 11 tunnin lepoaika. Jos työntekijä iltavuoro päättyy kello 22, voi hänen seuraava työvuoronsa alkaa aamulla aikaisintaan kello 9.

 

Henkilöstöpäällikön linjaus on, että työvuoroja suunniteltaessa sovelletaan uutta lakia ja suunnitelmiin ei tehdä säännönmukaisesti alle 11 tunnin lepoaikaan poikkeuksia.

 

Laki antaa kuitenkin mahdollisuuden tehdä poikkeuksia ja käyttää jatkossakin työn järjestelyihin liittyvistä syistä 9 tunnin lepoaikaa. Eli esimies voi siis satunnaisesti suunnitella illasta aamuun vuoroja, jos se on toiminnan kannalta tarpeellista.

 

Poikkeuksellisesti työntekijä voi sopia esimiehensä kanssa 11 tunnin lepoajan lyhentämisestä 9 tuntiin. Tarkoittaa siis sitä, että työntekijä voi toivoa lyhennettyä lepoaikaa satunnaisesti ja esimies voi toiveen toteuttaa oman harkintansa mukaan (kuten muutkin työvuorotoiveet).

 

Lepoajan lyhentämisen jälkeen pitää saamatta jäänyt lepoaika antaa heti seuraavan vuorokausilevon yhteydessä tai viimeistään 14 vuorokauden kuluessa. Eli käytännössähän tuo toteutuu, kun muutoksen jälkeen tulee parin päivän vapaa kahden viikon sisällä lyhennetystä lepoajasta.

 

Tarvittaessa jo suunniteltuun ja vahvistettuun listaan voi esimies tehdä muutoksia poikkeustilanteessa kuten ennenkin ja tämä koskee myös tätä lepoaikaa.

 

Työvuoroja voi vaihtaa kaverin kanssa sillä käytännöllä mikä työpisteessä on käytäntönä ollut.

 

Kunhan alkuun päästään niin käytäntö varmasti muokkautuu ja saadaan muidenkin kuntien toimintatavoista mallia. Luottamusmies ja puheenjohtaja ovat yhteyksissä muiden kuntien luottamusmiehiin ja puheenjohtajiin toimintatavoista ja tarvittaessa keskustelevat asiasta uudelleen henkilöstöpäällikön kanssa.

Uusi Kvtes on voimassa 1.2.2018-31.3.2020

 

Mitä sopimusneuvotteluissa sitten on sovittu? Mitään heikennyksiä ei jo saavutettuihin etuihin tullut.

 

1.  Palkat nousevat yhteensä 3,45%

- sisältää siis yleiskorotuksen 26e tai vähintään 1,25% ja järjestelyerä 1,2% ja yleiskorotus 1,0% -Lisäksi     kertakorvaus kaikille (vaikka nimikkeenä joku tuottavuus ja tuloksellisuus korotus). Korvaus on 9,2% peruspalkasta.

 

2. Lomarahat saa halutessaan vaihtaa vapaiksi määräajan eli lomakauden 2017-2018 ja 2018-2019    aikana. Lomarahan vaihtaminen vapaaksi edellyttää, että luottamusmies tekee ensin paikallisen sopimuksen järjestelyistä. Lisäksi työntekijän pitää kirjallisesti pyytää, jos haluaa rahat vapaana (näistä tulee myöhemmin tarkempi ohjeistus).

 

3. Sopimuskaudelle on sovittu työryhmä, joka aloittaa oman sopimuksen työstämisen heti. Työryhmä aloittaa asiasisällön keräämisen ja hiomisen nyt heti. Jos nyt olisi jo otettu käyttöön oma sopimus olisi sisältö kopioitu kvtes:istä, koska tätä ei ole vielä valmisteltu ja hiottu. Sisältö ja sopimusmääräykset on ensin tehtävä ennen,  kun sopimusta otetaan käyttöön. Oma sopimus tulee soten siirtymisestä tai peruuntumisesta huolimatta. Työryhmässä on KoHolla (Tehy ja SuPer) enemmistö muihin (JUKO, JAU) nähden.

 

4. Varhaiskasvatuksessa termejä täsmennettiin ja hinnoittelutunnuksia yhdenmukaistettiin. Lisäksi varhaiskasvatuksessa alin palkka on jatkossa valtakunnallisesti 2010e. Useassa paikassa peruspalkka siis nousi lähes 40e.

 

5. Isyysvapaa nostettiin kuudesta päivästä 12 päivään.

 

6. Oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen nousi 10 vuodesta 12 vuoteen.

 

7. Työkyvyttömyyseläke tapauksissa takaisinperintä poistettu.

 

8. Yleistyöajassa poissaolojen vaikutus lisä- ja ylityörajoihin korjattiin.

 

9. Liukuvassa työajassa työaikamuoto 37,5h poistuu käytöstä ja työaika nousee 38,15h viikossa mutta sitä kompensoidaan 2,4% maksulla. Ei koske siis toimistotyöajassa olevia. Liukumat tarkistettiin ja vuorokautinen ylityöraja tulee käyttöön.

 

10. Arkipyhästä on annettava kokonainen vapaapäivä. Tunteja ei saa ripotella vaan kokonainen päivä on annettava.

 

11. Luottamusmiehen ajankäyttöön ja palkkioon tehty parannuksia.

 

12. Jaksotyöhön paluu on mahdollista kotihoidossa ja kotisairaanhoidossa työskenteleville.

13. Varallaoloa koskevaa yleiskirjeenkirjauksia tarkistettu ja päivitetty paremmiksi.

 

Jos ja kun tästä esiintyy kysyttävää niin ota rohkeasti yhteyttä vaikka ao:n sähköpostin kautta.

-Niina

Jäsenkirjeet lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet itse omiin tietoihisi tallentanut. Käy tarkistamassa, että jäsentietosi ovat oikein.