Neuvottelukierros 2022

 

 

3.10.2022 Sopimusratkaisu on syntynyt, kaikki työtaistelutoimet on lopetettu.

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Kunta-alalla ylityö- ja vuoronvaihtokielto

Tehy ja SuPer ovat julistaneet ylityö- ja vuoronvaihtokiellon koko kunta-alalle keskiviikosta 20.4.2022 klo 6.00 alkaen toistaiseksi! Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkia kuntasektorilla työskenteleviä SOTE-sopimuksen ja KVTES:n piirissä olevia työsuhteisia jäseniä.

Tehyn keskuslakkotoimikunnan päätöksen mukaisesti ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana tehdään töitä vain vahvistetun työvuoroluettelon mukaisesti. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana Tehyläinen ei tee ylitöitä eikä vaihda työvuoroa edes perustellusta syystä. 

Kuulumalla liittoon jäsen sitoutuu noudattamaan liiton tekemiä päätöksiä ja sen antamia ohjeita. Yksittäisen jäsenen tärkein velvollisuus on noudattaa Tehyn ohjeita. Työtaistelun piirissä oleva noudattaa tukitoimintaorganisaatiolta saatuja ohjeita.

Tehyn julistama ylityö- ja vuoronvaihtokielto on tiukka:  

  • Tehyläiset työskentelevät vahvistetun työvuorolistan mukaisissa vuoroissa. Suosittelemme, että tehyläiset ottavat kuvan työvuorolistasta heti, kun se on vahvistettu.

  • Jos työnantaja ilmoittaa muuttavansa tehyläisen työvuorolistaa perustellusta syystä ja antaa kirjallisen määräyksen uuteen työvuoroon, jäsenen tulee ilmoittaa, että on Tehyn asettamassa ylityö- ja vuoronvaihtokiellossa ja tulee työvuoroon vahvistetun työvuorolistan mukaisesti. Eikä siis noudata työnantajan määräystä työvuoromuutoksesta.

  • Yksittäiselle Tehyn jäsenelle ei voi tulla sanktioita osallistumisesta Tehyn asettamaan lailliseen työtaistelutoimenpiteeseen. 

  • Mikäli työnantaja kutsuu työntekijän kuulemistilaisuuteen, uhkailee varoituksella tai muulla sanktiolla, jäsen pyytää luottamusmiehen mukaan kuulemiseen. 

 

Pääluottamusmies Anne Rikassaaren tavoittaa puhelimitse numerosta 040 335 6048

Puheenjohtaja Niina Kokkolan tavoittaa puhelimitse numerosta 0400 247 354

Tehyn sivuilta löytyy tietoa neuvottelukierroksesta ja lähetämme sähköpostilla jäsenkirjeitä neuvottelujen edetessä.