Tietosuoja

Ammattiosasto noudattaa EU:n tietosuoja-asetusta. Tietosuojaseloste on luettavissa Tehyn sivuilta.

Henkilötietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tietosuojaperiaatteita noudatetaan kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa.

Ammattiosasto käsittelee henkilötietoja huolellisesti ja noudattaa niiden käsittelyssä tietosuojalainsäädäntöä ja tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä perusperiaatteita sekä hyvää tiedonhallinta- ja käsittelytapaa. 

Tietoja käsitellään vain niiden henkilöiden toimesta, joilla on oikeus henkilötietojen käsittelyyn.

Osallistujalistat tallennetaan ammattiosaston tietokoneelle ja hävitetään tapahtuman jälkeen. Ammattiosasto tallentaa tarvittavia tietoja vain omalle koneelle tai työnantajan koneella tallentajan omalle henkilökohtaiselle asemalle, jonne ulkopuolisilla ei ole pääsyä.