Edunvalvonnan asiaa neuvotteluista

Ammattiosastot keskittävät yleistä ja yhteistä tiedottamista Pirhassa ao 366:n sivuille osoitteeseen https://ao366.tehy.fi/pirha

 

Palkkoihin yleiskorotus 1.6. alkaen, järjestelyeristä neuvotellaan vielä

1.6.2023

Työnantajan ja ammattijärjestöjen väliset neuvottelut kesäkuun palkankorotusten järjestelyerien jakamisesta Pirkanmaan hyvinvointialueella ovat vielä kesken. Neuvotteluja on käyty toukokuun alusta alkaen miltei päivittäin. Tämä viikko on neuvotteluissa ollut niin sanottua laskentataukoa, jonka aikana työnantaja on pyrkinyt laskemaan kuinka paljon neuvotteluissa esillä olleilla ehdotuksilla olisi kustannusvaikutuksia.

Koska järjestelyeräneuvottelut ovat vielä kesken, eivät järjestelyeristä tulevat korotukset todennäköisesti ehdi vielä kesäkuun palkanmaksuun. Järjestelyeristä tulevat korotukset tulee työnantajan kuitenkin maksaa takautuvasti kesäkuusta alkaen niille, jotka järjestelyeristä palkankorotuksia saavat. Työnantajan tulee takautuvasti huomioida tältä osin vaikutukset myös mahdollisiin vuorolisiin, työkokemuslisiin, lomarahaan jne.

SOTE-sopimuksen soveltamisalalla järjestelyerien kokonaissuuruus on 3,4% työnantajan palkkasummasta. HYVTES:n soveltamisalalla järjestelyeriä on jaossa 2,9% palkkasummasta. Järjestelyerät ovat valtakunnallisesti sovittuja palkankorotuseriä, joiden kohdentamisesta ja jakamisesta neuvotellaan paikallisesti. Näiden paikallisten neuvottelujen jälkeen tiedetään millä periaatteilla järjestelyerän palkankorotukset kohdentuvat. Mikäli neuvotteluissa ei päästä yhteisymmärrykseen, päättää työnantaja erän jaosta huomioiden kuitenkin valtakunnansovittelijan sovintoratkaisun mukaiset reunaehdot.

Järjestelyerien lisäksi 1.6.2023 alkaen tulee maksuun kaikkia koskeva palkkojen yleiskorotus 2,2%. Myös henkilökohtaisia lisiä korotetaan vastaavalla prosentilla. Yleiskorotuksen suuruus saattaa vielä järjestelyeräneuvottelujen kuluessa kasvaa hieman, mikäli osa järjestelyeristä ohjautuu maksettavaksi yleiskorotuksena. Yleiskorotus näkyy jo kesäkuun palkoissa vaikka järjestelyerien osalta neuvottelut vielä ovatkin kesken.

Edellä mainittujen lisäksi kesäkuun lopussa tulee maksuun kertapalkkio 467 euroa kaikille niille, joiden palvelussuhde Pirkanmaan hyvinvointialueelle on yhdenjaksoisesti voimassa 2.5.-31.5.2023 välisen ajan. Osa-aikaisille työntekijöille kertapalkkion suuruus määräytyy osa-aikaprosentin mukaan.

Lomaraha maksetaan Pirkanmaan hyvinvointialueella heinäkuun palkanmaksun yhteydessä.

 

 

 

3.10.2022 Sopimusratkaisu on syntynyt, kaikki työtaistelutoimet on lopetettu.

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Kunta-alalla ylityö- ja vuoronvaihtokielto

Tehy ja SuPer ovat julistaneet ylityö- ja vuoronvaihtokiellon koko kunta-alalle keskiviikosta 20.4.2022 klo 6.00 alkaen toistaiseksi! Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkia kuntasektorilla työskenteleviä SOTE-sopimuksen ja KVTES:n piirissä olevia työsuhteisia jäseniä.

Tehyn keskuslakkotoimikunnan päätöksen mukaisesti ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana tehdään töitä vain vahvistetun työvuoroluettelon mukaisesti. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana Tehyläinen ei tee ylitöitä eikä vaihda työvuoroa edes perustellusta syystä. 

Kuulumalla liittoon jäsen sitoutuu noudattamaan liiton tekemiä päätöksiä ja sen antamia ohjeita. Yksittäisen jäsenen tärkein velvollisuus on noudattaa Tehyn ohjeita. Työtaistelun piirissä oleva noudattaa tukitoimintaorganisaatiolta saatuja ohjeita.

Tehyn julistama ylityö- ja vuoronvaihtokielto on tiukka:  

  • Tehyläiset työskentelevät vahvistetun työvuorolistan mukaisissa vuoroissa. Suosittelemme, että tehyläiset ottavat kuvan työvuorolistasta heti, kun se on vahvistettu.

  • Jos työnantaja ilmoittaa muuttavansa tehyläisen työvuorolistaa perustellusta syystä ja antaa kirjallisen määräyksen uuteen työvuoroon, jäsenen tulee ilmoittaa, että on Tehyn asettamassa ylityö- ja vuoronvaihtokiellossa ja tulee työvuoroon vahvistetun työvuorolistan mukaisesti. Eikä siis noudata työnantajan määräystä työvuoromuutoksesta.

  • Yksittäiselle Tehyn jäsenelle ei voi tulla sanktioita osallistumisesta Tehyn asettamaan lailliseen työtaistelutoimenpiteeseen. 

  • Mikäli työnantaja kutsuu työntekijän kuulemistilaisuuteen, uhkailee varoituksella tai muulla sanktiolla, jäsen pyytää luottamusmiehen mukaan kuulemiseen. 

 

Pääluottamusmies Anne Rikassaaren tavoittaa puhelimitse numerosta 040 335 6048

Puheenjohtaja Niina Kokkolan tavoittaa puhelimitse numerosta 0400 247 354

Tehyn sivuilta löytyy tietoa neuvottelukierroksesta ja lähetämme sähköpostilla jäsenkirjeitä neuvottelujen edetessä.