Valkeakosken kaupunki

Palkkaneuvottelut on käyty.

Sähköpostia palkkaratkaisusta on lähetetty.

 

Palkkoihin yleiskorotus 1.6. alkaen, järjestelyeristä neuvotellaan vielä.

Järjestelyeräneuvottelut on aloitettu toukokuussa ja jatkuvat kesäkuussa.

Järjestelyerien lisäksi 1.6.2023 alkaen tulee maksuun kaikkia koskeva palkkojen yleiskorotus 2,2%. Myös henkilökohtaisia lisiä korotetaan vastaavalla prosentilla. Yleiskorotuksen suuruus saattaa vielä järjestelyeräneuvottelujen kuluessa kasvaa hieman, mikäli osa järjestelyeristä ohjautuu maksettavaksi yleiskorotuksena. Yleiskorotus näkyy jo kesäkuun palkoissa vaikka järjestelyerien osalta neuvottelut vielä ovatkin kesken.

Koska järjestelyeräneuvottelut ovat vielä kesken, eivät järjestelyeristä tulevat korotukset ehdi vielä kesäkuun palkanmaksuun. Järjestelyeristä tulevat korotukset tulee työnantajan kuitenkin maksaa takautuvasti kesäkuusta alkaen niille, jotka järjestelyeristä palkankorotuksia saavat. Työnantajan tulee takautuvasti huomioida tältä osin vaikutukset myös mahdollisiin vuorolisiin, työkokemuslisiin, lomarahaan jne.