PIRHA

Ammattiosastot keskittävät yleistä ja yhteistä tiedottamista Pirhassa ao 366:n sivuille osoitteeseen https://ao366.tehy.fi/pirha

 

Tiedote 15.11.2023   

 

Pirkanmaan hyvinvointialueen yhteistoimintaneuvottelut päättyivät erimielisinä 08.11.2023. Yhteisymmärrystä ei saavutettu työnantajan tavoittelemien 42 miljoonan euron säästötoimenpiteiden kohdentamisesta. Neuvottelujen kuluessa aluehallituksen esittämä enimmäismäärä (500 htv) henkilötyövuosien vähentämisestä pienentyi huomattavasti muilla toimenpiteillä, mutta määrä (240htv) on silti merkittävä. Lomautuksiin ei päädytty. 


Palveluverkkouudistus ja työnantajan suunnittelemat muutokset työtehtäviin tulevat lisäämään jo ennestään kuormittuneeseen hoitohenkilökuntaan kohdistuvaa painetta. Toimipisteiden vähentyessä tulee henkilökunnan kuormitus jäljelle jäävissä yksiköissä kasvamaan, vaikka digitaalisten ja liikkuvien palveluiden käyttö lisääntyisikin. Myös lähiesihenkilöiden työn kuormittavuus kasvaa. 

 

- Säästötoimenpiteet tulevat lisäämään henkilöstön eettistä kuormitusta, mikäli asiakkaiden palvelutarve ei kohtaa hoitohenkilökunnan resursseja antaa lainsäädännön vaatimaa laadukasta palvelua, sanoo SuPerin Pirkanmaan hyvinvointialueen pääluottamusmies Anu Valkama. 

 

Toimipisteiden lakkauttamiset ja muutokset palvelujen saatavuuteen kohdistuvat erityisesti Pirkanmaan reuna-alueille. Koko Pirkanmaan näkökulmasta ehdotetut toimenpiteet heikentäisivät hoitohenkilöstön saatavuutta, sillä monilla työntekijöillä ei ole henkilökohtaisista tai taloudellisista syistä mahdollisuutta siirtyä työskentelemään kauas omasta kodista ja lasten hoitopaikoista. 

 

-Työskentely sosiaali- ja terveysalalla vaikeutuu kauempana kaupunkien keskustoista asuvalle hoitohenkilöstölle. Samalla myös eriarvoisuus palvelujen saatavuudessa lisääntyy Pirkanmaan sisällä, sanoo Tehyn Pirkanmaan hyvinvointialueen pääluottamusmies Kimmo Mäkelä. 

 

Tehy ja SuPer näkevät, että ehdotetuista muutoksista moni tulee aiheuttamaan hoitoon pääsyn viivästymistä ja sitä kautta lisäämään sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia tulevaisuudessa. Muutoksia ei kannata eikä voi tehdä kerralla, koska palveluja käyttävien asiakkaiden terveys ja elämäntilanteet eivät muutu yhtä nopeasti kuin asiakkaille tarjottavien palveluiden on suunniteltu muuttuvan. 

 

Valtion hyvinvointialueille tarjoaman rahoituksen niukkuus käytännössä pakottaa hyvinvointialueita tekemään ratkaisuja, jotka eivät palvele kansalaisten terveyttä, hyvinvointialueiden toimintaa ja aiheuttavat julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon vetovoiman heikkenemistä asiakkaiden ja työntekijöiden kannalta. 

 

Tehyn ja SuPerin neuvottelijat 

--------------------------------------------

 

YT-neuvottelut Pirhassa on aloitettu. 

Jäsenilta YT-neuvotteluista pidettiin 14.9.2023. YT-neuvotteluista oli yleisellä tasolla kertomassa Tehyn juristi Niina Nurminen, jonka jälkeen pääluottamusmiehen avasivat mitä on mahdollisesti odotettavissa. 

Niinan diat löydät ao366 sivuilta: PIRHA - Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ao 366

Sivuille on myös kerätty hyvin tietoa neuvotteluista ja Pirhan ajankohtaisista asioista.

 

 

Järjestelyerristä neuvottelut päättyivät juuri ennen juhannusta.

 

Palkkoihin yleiskorotus 1.6. alkaen, järjestelyeristä neuvotellaan vielä

1.6.2023

Työnantajan ja ammattijärjestöjen väliset neuvottelut kesäkuun palkankorotusten järjestelyerien jakamisesta Pirkanmaan hyvinvointialueella ovat vielä kesken. Neuvotteluja on käyty toukokuun alusta alkaen miltei päivittäin. Tämä viikko on neuvotteluissa ollut niin sanottua laskentataukoa, jonka aikana työnantaja on pyrkinyt laskemaan kuinka paljon neuvotteluissa esillä olleilla ehdotuksilla olisi kustannusvaikutuksia.

Koska järjestelyeräneuvottelut ovat vielä kesken, eivät järjestelyeristä tulevat korotukset todennäköisesti ehdi vielä kesäkuun palkanmaksuun. Järjestelyeristä tulevat korotukset tulee työnantajan kuitenkin maksaa takautuvasti kesäkuusta alkaen niille, jotka järjestelyeristä palkankorotuksia saavat. Työnantajan tulee takautuvasti huomioida tältä osin vaikutukset myös mahdollisiin vuorolisiin, työkokemuslisiin, lomarahaan jne.

SOTE-sopimuksen soveltamisalalla järjestelyerien kokonaissuuruus on 3,4% työnantajan palkkasummasta. HYVTES:n soveltamisalalla järjestelyeriä on jaossa 2,9% palkkasummasta. Järjestelyerät ovat valtakunnallisesti sovittuja palkankorotuseriä, joiden kohdentamisesta ja jakamisesta neuvotellaan paikallisesti. Näiden paikallisten neuvottelujen jälkeen tiedetään millä periaatteilla järjestelyerän palkankorotukset kohdentuvat. Mikäli neuvotteluissa ei päästä yhteisymmärrykseen, päättää työnantaja erän jaosta huomioiden kuitenkin valtakunnansovittelijan sovintoratkaisun mukaiset reunaehdot.

Järjestelyerien lisäksi 1.6.2023 alkaen tulee maksuun kaikkia koskeva palkkojen yleiskorotus 2,2%. Myös henkilökohtaisia lisiä korotetaan vastaavalla prosentilla. Yleiskorotuksen suuruus saattaa vielä järjestelyeräneuvottelujen kuluessa kasvaa hieman, mikäli osa järjestelyeristä ohjautuu maksettavaksi yleiskorotuksena. Yleiskorotus näkyy jo kesäkuun palkoissa vaikka järjestelyerien osalta neuvottelut vielä ovatkin kesken.

Edellä mainittujen lisäksi kesäkuun lopussa tulee maksuun kertapalkkio 467 euroa kaikille niille, joiden palvelussuhde Pirkanmaan hyvinvointialueelle on yhdenjaksoisesti voimassa 2.5.-31.5.2023 välisen ajan. Osa-aikaisille työntekijöille kertapalkkion suuruus määräytyy osa-aikaprosentin mukaan.

Lomaraha maksetaan Pirkanmaan hyvinvointialueella heinäkuun palkanmaksun yhteydessä.